Ochrona ubezpieczeniowa trychologów?

Ochrona ubezpieczeniowa OC, osób zajmujących się trychologią w kosmetologii.

Podstawowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo w zawodach kosmetycznych, w tym osób zajmujących się trychologią jest dobrze skonstruowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC zawodowe.

Dostępne na rynku ubezpieczenia OC działalności gospodarczej teoretycznie gwarantują taką ochronę. Teoretycznie, ponieważ nie są one dedykowane stricte branży beauty i nie zawierają szczegółów czyli np. listy zabiegów jakie obejmuje ubezpieczenie. Rodzi to szereg problemów związanych z wypłatą odszkodowań w sytuacjach spornych. Powstaje bowiem pytanie czy ubezpieczenie OC obejmuje dany zabieg i czy trycholog mógł ten zabieg wykonać. Dotyczy to w szczególności wszystkich poważnych zabiegów takich jak mikronakłuwanie, mezoterapia igłowa karboksyterapia.
Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy dla prenumeratorów LNE unikalne ubezpieczenie OC, specjalnie dedykowane branży beauty. Integralną częścią polisy jest załącznik z listą zabiegów. Dzięki temu osoby wykupujące OC doskonale wiedzą jaki jest zakres ubezpieczenia. Obecnie lista zawiera 37 zabiegów i jest regularnie uzupełniana o nowości pojawiające się na rynku.
W tym miejscu warto przypomnieć, iż podpisując polisę na salon kosmetyczny, ubezpieczamy wszystkich jego medlegalispracowników. Jednak aby ubezpieczenie było skuteczne, pracownik wykonujący tego typu zabieg sam musi posiadać certyfikat uprawniający go do wykonywania różnego rodzaju zabiegów. Trzeba podkreślić również, że przed wykonaniem tego zabiegu, klient musi zostać poinformowany o szczegółach i możliwych, ewentualnych powikłaniach. Klient musi także podpisać zgodę na zabieg.
Ubezpieczenie OC dostępne jest dla prenumeratorów LNE w różnych wariantach. W zależności od sumy gwarancyjnej na jaką chcemy zawrzeć polisę i liczby pracowników, jest to wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie. Najniższą możliwą sumą gwarancyjną ubezpieczenia jest 100tys. złotych a najwyższą 1mln pln. Dla własnego bezpieczeństwa warto więc zamówić taką polisę, nawet jeśli ma się już wykupione ubezpieczenie.
Pojawiło się dodatkowe rozszerzenie do ubezpieczenia HIV/WZW.

Co to jest Ubezpieczenie HIV/WZW i dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie HIV/WZW jest specjalistycznym produktem brytyjskiego rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s, dedykowanym wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, w tym: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz kosmetyczką i kosmetologom narażonym na bezpośrednie ryzyko zakażenia wirusem HIV i/lub wirusowym zapaleniem wątroby WZW.
Ubezpieczenie HIV/WZW ma przede wszystkim na celu pokrycie kosztów diagnostyki, konsultacji medycznych i leczenia antyretrowirusowego w sytuacji podejrzenia zakażenia lub zakażenia wirusem HIV i/lub wirusowym zapaleniem wątroby WZW.