Analiza Pierwiastkowa Włosów

Analiza Pierwiastkowa Włosów jest badaniem, które w bardzo dobrze obrazuje stan odżywienia organizmu. We włosach oznaczeniu podlega 29 pierwiastków, w tym 5 pierwiastków toksycznych takich jak: arsen, rtęć, glin, kadm, ołów.

Co wykazuje analiza włosa?

Zawartość i proporcje pierwiastków w tkankach, typ metabolizmu, poziom bariery antyoksydacyjnej, funkcjonowanie gruczołów dokrewnych, obecność toksyn w tkankach, funkcjonowanie układu nerwowego.

Co to oznacza?

Dzięki temu badaniu możemy dowiedzieć się jaki jest rzeczywisty stan naszego organizmu, czy odpowiednio się odżywiamy, czego potrzebujemy, czy mamy niedobory lub nadmiary składników mineralnych. Często zdarza się, że w naszych tkankach skumulowane są toksyny, każdego dnia jesteśmy narażeni na ich działanie, wykonując analizę pierwiastkową włosów uzyskamy proporcje toksyczne – czyli stosunek odżywczych pierwiastków śladowych do toksycznych. Dzięki takim proporcjom można określić, w jakim stopniu metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć zaburzają prawidłowe procesy biochemiczne. Przykładowo – niski stosunek wapnia do ołowiu może wskazywać na zatrucie ołowiem. Nadmiar ołowiu może zaburzać przemiany wapnia, który jest niezbędny do zobojętniania nadmiernego poziomu histaminy w surowicy krwi, co może powodować powstawanie alergii zależnych od histaminy.

Proporcje odżywcze

W wyniku analizy pierwiastkowej włosów oprócz ilości poszczególnych pierwiastków otrzymujemy również tzw. proporcje odżywcze – czyli stosunek pierwiastków śladowych np. wapń do sodu, potas do litu lub cynk do miedzi. Te z kolei będą określać funkcje naszego organizmu dla przykładu wapń do sodu określa ciśnienie krwi, a niski poziom może wskazywać na wysokie ciśnienie krwi; potas do litu obrazuje funkcje tarczycy – nadmiar litu może powodować spadek czynności tarczycy, bo zaburza przyswajanie jodu przez tarczycę i prawdopodobnie blokuje wydzielanie tyroksyny i/lub TSH.

Proporcje takie są niezwykle ważne chociażby w celu określenia ewentualnej przyczyny nadmiernej utraty włosów – jak przedstawiał to mgr Jacek Kucharski podczas Kongresu Trychologicznego, kierując swój wykład do specjalistów zajmujących się trychologią. Kolejną ważną proporcją jest stosunek cynku do miedzi, które w sposób istotny są związane z funkcjonowaniem hormonów – progesteronu i estrogenów. Niewłaściwa proporcja może wskazywać na zaburzenia związane z działaniem wyżej wymienionych hormonów i być istotną przesłanką na długo przed wystąpieniem widocznych objawów czy uzyskaniem nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych. Zbyt wysokie stężenie cynku do miedzi wskazuje na podwyższoną ilość progesteronu w stosunku do estrogenów.

Ponadto na podstawie wyniku APW można określić typy metaboliczne danego organizmu. Dzięki proporcjom sodu do magnezu oraz wapnia do potasu analizować możemy czynność zarówno tarczycy jak i nadnerczy. Wyróżnia się typy o szybkim wytwarzaniu energii oraz typy o wolnym/niskim wytwarzaniu energii, na każdy z nich składa się także dany podtyp w zależności od tempa pracy tarczycy i nadnerczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie dobrać profil diety oraz suplementację, by wspomóc nasz organizm w prawidłowych jego funkcjach.
Badanie APW jest bardzo wartościowym badaniem, należy jednak dobrze wiedzieć jak zinterpretować otrzymywane wyniki i co dalej z nimi zrobić, by sprostać wymaganiom naszego organizmu.
Więcej informacji na szkoleniach Szkoły Zdrowia Jacka Kucharskiego. Serdecznie zapraszamy!


mgr Kinga Kłeczek mgr Kinga Kłeczek – Specjalista żywienia i suplementacji, diagnosta laboratoryjny, absolwentka kierunków – Analityka Medyczna oraz Żywienie w Zdrowiu i Chorobie na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Organizuje szkolenia i wykłady Szkoły Zdrowia Jacka Kucharskiego kierowane do dietetyków i osób zainteresowanych prawidłowym odżywianiem. Współpracując z firmą Healthy Hair jest konsultantem d.s. żywienia, dla trychologów.
Specjalizuje się w diagnostyce laboratoryjnej, nutrigenetyce, szczególną uwagę poświęca analizie pierwiastkowej tkanki włosa.
Indywidualne zalecenia opiera na wynikach badań laboratoryjnych i ewentualnej analizie pierwiastkowej tkanki włosa, na podstawie której wyciąga wnioski dotyczące stanu odżywienia organizmu. www.gabinetbehealthy.pl