Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej uznanych  niepublicznych Uczelni na Pomorzu. Absolwenci są cenionymi na rynku pracy  specjalistami, a sama Uczelnia identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych pracowników z obszaru nauk o zdrowiu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, kształci studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Atutem Uczelni jest wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów kierunków z obszarów nauk o zdrowiu, co czyni ją jednym z liderów na rynku. Ważnym elementem każdego z kierunków jest zdobycie praktycznych umiejętności przez studentów. Dlatego priorytetem Wyższej Szkoły Zdrowia jest dbałość o modernizację i profesjonale wyposażenie obiektu. Rosnącą liczba studentów kierunków związanych z naukami o zdrowiu, spowodowała również konieczność utworzenia nowych, doskonale wyposażonych pracowni : kosmetologicznej, kosmetologiczno-podologicznej, oraz pracowni wizażu i chemii. Każdy student w toku kształcenia realizuje także obszerny program praktyk zawodowych, który umożliwia poznanie specyfiki pracy w wymarzonym zawodzie. Aktualnie w ofercie Wyższej Szkoły Zdrowia dostępne są takie kierunki jak:

  • dietetyka – studia I stopnia
  • fizjoterapia – studia jednolite magisterskie
  • kosmetologia – studia I i II stopnia

W ofercie kształcenia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, znajduje się także bogata propozycja studiów podyplomowych. Studia uzupełniające przeznaczona są dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Podjęcie nauki na studiach podyplomowych umożliwia rozszerzenie swojej wiedzy i umiejętności w ciągu zaledwie 1 roku nauki. Co daje kandydatom możliwość zupełnego przekwalifikowania i podjęcia pracy nowym zawodzie. Uczelnia obserwując aktualne trendy i zapotrzebowania rynku pracy,  regularnie poszerza ofertę studiów podyplomowych. Obecnie kandydaci mogą rozpocząć naukę na takich kierunkach jak: 

  • dietetyka
  • ekodietetyka
  • kosmetologia bioestetyczna
  • podologia
  • prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
  • trychologia kosmetologiczna – więcej informacji na stronie Uczelni

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów trwa do 15 września. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wsz.pl