Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej uznanych  niepublicznych Uczelni na Pomorzu. Absolwenci są cenionymi na rynku pracy  specjalistami, a sama Uczelnia identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych pracowników z obszaru nauk o zdrowiu.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku kształci studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych. Atutem Uczelni jest wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów kierunków z obszarów nauk o zdrowiu, co czyni ją jednym z liderów na rynku. Ważnym elementem każdego z kierunków jest zdobycie praktycznych umiejętności przez studentów. Dlatego priorytetem Wyższej Szkoły Zdrowia jest dbałość o modernizację i profesjonale wyposażenie obiektu. Rosnącą liczba studentów kierunków związanych z naukami o zdrowiu, spowodowała również konieczność utworzenia nowych, doskonale wyposażonych pracowni : kosmetologicznej, kosmetologiczno-podologicznej, oraz pracowni wizażu i chemii. Każdy student w toku kształcenia realizuje także obszerny program praktyk zawodowych, który umożliwia poznanie specyfiki pracy w wymarzonym zawodzie. Aktualnie w ofercie Wyższej Szkoły Zdrowia dostępne są takie kierunki jak:

 • dietetyka – studia I i II stopnia
 • fizjoterapia – studia jednolite magisterskie
 • kosmetologia – studia I i II stopnia
 • Dietetics – bachelor studies in English     full-time / part-time
 • Cosmetology in English – studia I stopnia full-time / part-time
 • Physiotherapy – one-cycle five-year master’s studies in English     full-time / part-time

W ofercie kształcenia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, znajduje się także bogata propozycja studiów podyplomowych. Studia uzupełniające przeznaczona są dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Podjęcie nauki na studiach podyplomowych umożliwia rozszerzenie swojej wiedzy i umiejętności w ciągu zaledwie 1 roku nauki. Co daje kandydatom możliwość zupełnego przekwalifikowania i podjęcia pracy nowym zawodzie. Uczelnia obserwując aktualne trendy i zapotrzebowania rynku pracy,  regularnie poszerza ofertę studiów podyplomowych.

Obecnie kandydaci mogą rozpocząć naukę na takich kierunkach jak: 

 • dietetyka
 • dietetyka w sporcie
 • kosmetologia bioestetyczna
 • MBA w ochronie zdrowia
 • opieka geriatryczna
 • podologia
 • prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
 • trychologia kosmetologiczna – więcej informacji na stronie Uczelni

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wsz.pl

Ostatnia aktualizacja 28.03.2022 r.