Relacja z Egzaminu: Trycholog Licencjonowany PST 2024

informacja prasowa

Za nami kolejna edycja egzaminu Trychologa Licencjonowanego. Po sukcesie pierwszej edycji, która odbyła się w ubiegłym roku, tegoroczna odsłona spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzrost liczby uczestników świadczy o rosnącym znaczeniu profesjonalnego potwierdzenia kwalifikacji w branży trychologicznej.

Przygotowania do egzaminu

Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne (PST) otrzymało zgłoszenia od 34 osób, które przystąpiły do egzaminu na trychologa licencjonowanego. Przed egzaminem uczestnicy mieli możliwość skorzystania z kursu przygotowawczego, prowadzonego przez doświadczonych wykładowców i praktyków: Claudię Musiał, Weronikę Słupek, Alicję Gondek-Urtnowską i Michała Kranca. Kurs miał na celu usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zgodnie z najnowszymi standardami naukowymi oraz procedurami, a także wykorzystanie innowacyjnych badań naukowych w praktyce trychologicznej.

Trycholog Licencjonowany – Druga edycja

Druga edycja kursu odbyła się 14 kwietnia 2024 roku w Warszawie. Pomimo stresu i niepokoju przedegzaminacyjnego, atmosfera wśród uczestników była przyjazna i pełna wsparcia, co pozytywnie wpłynęło na ich nastawienie podczas egzaminu.

Organizacja egzaminu

Egzamin był zorganizowany zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając niejawność, obiektywizm oraz samodzielność w ustalonych ramach czasowych. Miał formę pisemną, a pytania były skonstruowane w formie testu wielokrotnego wyboru, w tym również pytania otwarte i opisowe.

Wysoki poziom Uczestników

Poziom wiedzy uczestników egzaminu zrobił ogromne wrażenie na egzaminatorach. Standardy merytoryczne, jakość i rzetelność odpowiedzi były na bardzo wysokim poziomie, co utrudniało różnicowanie wyników końcowych. Każdy pozytywny wynik w pełni odzwierciedlał szeroką wiedzę zdających. Pytania, szczególnie te wymagające interpretacji obrazu czy opisu przypadków, jasno pokazały, że uczestnicy posiadają zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu kazusów.

Plany na przyszłość

PST planuje kolejną edycję egzaminu w drugim kwartale 2025 roku, a jego termin zostanie ogłoszony podczas październikowej konferencji PST. Bieżące informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia www.trycholodzy.org

Drodzy trycholodzy, pamiętajcie: dzisiejsza inwestycja może stać się Waszą wizytówką jakości! Tytuł Trychologa Licencjonowanego może być Waszym unikalnym wyróżnikiem na rynku zawodowym.