Trycholog Licencjonowany

materiał prasowy

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Trychologicznym to przywilej,
Uzyskanie tytułu Trychologa Licencjonowanego to możliwość,
Nikt nie odbierze Ci pracy i tytułu,
ale warto korzystać z przywileju i możliwości,
by stawiać na jakość w swojej pracy.Zarząd PST

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne 2023 rok rozpoczyna ofertą skierowaną dla członków stowarzyszenia, jak również osób zainteresowanych, dając możliwość uzyskania tytułu trychologa licencjonowanego.

Dlaczego powstała taka inicjatywa i czy każdy trycholog zrzeszony w stowarzyszeniu musi zdobyć tytuł trychologa licencjonowanego, by nadal być członkiem PST lub zajmować się trychologią?

Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne zrzesza wielu trychologów, fryzjerów, kosmetologów, dietetyków i lekarzy z całej Polski. Swym działaniem skupia się głównie na idei propagowania i szerzenia wiedzy z zakresu trychologii, dając uczestnikom możliwość czerpania z nauki również poprzez praktykę i doświadczenie. Jest organizacją dobrowolną, do której przystąpić może każdy trycholog zarówno ten, który ukończył studia wyższe w ww. zakresie, jak i kursy czy szkolenia; ten, który posiada już wieloletnie doświadczenie w zawodzie, jak i ten trycholog, który dopiero rozwija swój zawodowy trychologiczny profil. Poziom wiedzy i doświadczenia jest różny, nie zmienia to jednak faktu, że samo członkostwo w PST daje każdemu z tych grup zawodowych ww. możliwości rozwoju, edukacji, nauki, wymiany doświadczeń, kontaktów branżowych.

To przywilej, z którego trycholog niezrzeszony w PST nie zawsze może korzystać. Przywilej – ponieważ członkostwo w PST daje zaplecze zawodowe polegające na możliwości uczestniczenia w konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach, czerpania z najnowszej wiedzy od naukowców czy lekarzy różnych specjalizacji. 2023 rok otwiera członkom PST jak również trychologom niezrzeszonym kolejną możliwość – zdobycia tytułu trychologa licencjonowanego.

Co daje ten tytuł i czy uzyskanie licencji staje się warunkiem członkostwa w PST i wykonywania zawodu trychologa?

Absolutnie nie. Jest to możliwość zweryfikowania swej wiedzy na najwyższym poziomie i potwierdzenia jej. Tytuł potwierdza umiejętności niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły, czy długości stażu zawodowego. To pewnego rodzaju forma uzyskania standardu jakości. Wielu z Was pewnie zastanawia się, dlaczego zdawać egzamin, przygotowywać się do niego, jeśli posiadam dyplom studiów wyższych, mam kilkunastoletnie doświadczenie? Są jednak ci, którzy z takich standardów jakości chcą korzystać w swojej zawodowej działalności, by klient, mógł zweryfikować konkurencyjność wybieranych usług, a trycholog mógł potwierdzić jakość swej pracy.

Egzamin na trychologa licencjonowanego poprzedzony będzie kursem przygotowującym. Zorganizowany jest w formie hybrydowej tzn. pierwsza część to zajęcia w formie stacjonarnej (2 dni), natomiast druga część przeprowadzona zostanie w formie on-line (2 dni) . Całość kursu obejmuje 28 godzin dydaktycznych zrealizowanych w ciągu 4 dni (po 7 godzin dydaktycznych każdego dnia kursu). Kurs nie przygotowuje uczestników do zawodu trychologa, ale systematyzuje i uzupełnia wiedzę przydatną do egzaminu na trychologa licencjonowanego. Program kursu ułożony jest zatem tak, by uporządkować i rozszerzyć wcześniej zdobytą już wiedzę i praktykę trychologiczną.

Terminy poszczególnych części kursu:
1) Pierwsza część stacjonarna odbędzie się 11-12 marca 2023 r. w hotelu Lord w Warszawie,
2) Druga część on-line odbędzie się 1 kwietnia i 22 kwietnia 2023 r.

Uczestnictwo w kursie nie jest warunkiem koniecznym, by przystąpić do egzaminu na trychologa licencjonowanego. Prowadzący zajęcia to wieloletni wykładowcy, naukowcy i praktycy: Claudia Musiał, Weronika Słupek, Alicja Gondek-Urtnowska i Michał Kranc.

Egzamin
Egzamin odbędzie się wyłącznie w formie stacjonarnej w dniu 28.05.2023 r.
w Warszawie.
PST nie przewiduje kolejnego egzaminu w obecnym roku, jednak każdy kto zdecyduje się przystąpić do egzaminu po obecnej edycji, będzie miał taką możliwość w kolejnych latach.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej powołani zostali na Posiedzeniu Zarządu i prezentują się w następującym składzie: Ewelina Wysoczańska, Claudia Musiał, Michał Kranc, Julitta Małgorzata Siemiątkowska, Weronika Słupek, Alicja Gondek-Urtnowska, Tomasz Wasyłyszyn.

Techniczna organizacja egzaminu będzie spełniała standardy opierające się na zasadzie niejawności, obiektywizmu, samodzielności w ustalonych ramach czasowych. Egzamin będzie miał formułę pisemną, a formularz egzaminacyjny będzie skonstruowany w formie testowej, w tym również pytań otwartych. Testy będą kodowane, a sprawdzający nie będą mieli możliwości dostępu do nazwisk zdających podczas weryfikacji poprawności zadań testowych. Przewidywany czas na rozwiązanie testu wynosić będzie 2 godziny zegarowe.

Trycholog Licencjonowany – przykład dyplomu

Każdy z przystępujących do egzaminu, otrzymujący pozytywny wynik, otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu trychologa licencjonowanego. Wykaz trychologów licencjonowanych będzie także udostępniany w mediach w celach promujących trychologów i potwierdzających ich kwalifikacje. Dodatkowo, trycholog licencjonowany, zostanie wyposażony w materiały o charakterze promocyjnym.

W sprawie szczegółowych informacji na temat kursu przygotowującego jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Michał Kranc vice Prezes PST

tel. 573378284.

Informacje: www.trycholodzy.org/trycholog-licencjonowany/