Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Studia podyplomowe z zakresu trychologii organizowane przez Wydział Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu trwają 2 semestry i obejmują ponad 450 godzin zajęć dydaktycznych. 

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych gabinetów trychologicznych, organizacji stanowisk trychologicznych w salonach fryzjerskich, jak również współpracy z lekarzami w klinikach i instytutach trychologii. W trakcie studiów Słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu dermatologii (z naciskiem na dermatologię skóry owłosionej głowy), mikrobiologii (z uwzględnieniem mikrobiologii skóry owłosionej głowy), budowy i fizjologii włosa, zasad prawidłowego żywienia i suplementacji w przypadku problemów z włosami, chemii ogólnej i chemii produktów fryzjerskich, farmakologii, podstaw prawa i marketingu. W ramach zajęć praktycznych Słuchacze kształtują umiejętności z zakresu diagnostyki trychologicznej, przeprowadzania zabiegów z zakresu profilaktyki i pielęgnacji włosów, wykonywania zabiegów wspomagających leczenie problemów skórnych i problemów włosów, samodzielnego przygotowywania preparatów leczniczo-pielęgnacyjnych do włosów, masażu głowy.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa od marca do września 2019r. Kandydaci okazać muszą się dyplomem ukończenia Uczelni wyższej z tytułem minimum licencjata (uzyskanym na dowolnym kierunku studiów). 

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych. Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulega zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać na stronie internetowej: www.nwsm.pl , pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub  drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl , dziekanat@nwsm.pl

Serdecznie zapraszamy!