Regulamin

REGULAMIN

  1. Warunki korzystania z serwisu internetowego www.trycholog.info

Niniejszy dokument zawiera ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.trycholog.info , na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.trycholog.info
Serwis internetowy www.trycholog.info prowadzony jest przez firmę:
Beauty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zaborowska 15/13, 01-462 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000660827, NIP: 5223082486, REGON: 366444680.
Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez firmę Beauty Management  na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

  1. Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwa Trycholog.info oraz inne nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są znakami towarowymi firmy Beauty Management Sp. z o.o.. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Beauty Management Sp. z o.o. i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

  1. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Beauty Management Sp. z o.o.. odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki do stron zewnętrznych umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Beauty Management Sp. z o.o. nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze zamieszczone są w niniejszym serwisie.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność firmy Beauty Management Sp. z o.o. z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego. Zawartość witryn internetowych trycholog.info ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje dotyczące ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego