Pacjent czy klient?

No właśnie… kogo Drogie Panie kosmetyczki, kosmetolodzy, trycholodzy, fryzjerzy przyjmujecie w swoim gabinecie – pacjenta czy klienta?

Ostatnio słowo “pacjent” jest stanowczo nadużywane. Z jednej strony właściciele gabinetów kosmetycznych oferujący w ramach swoich usług zabiegi inwazyjne bronią się przed ewentualnymi konsekwencjami, argumentując, że wykonują zabiegi “upiększające” a nie lecznicze, a z drugiej strony komunikują, że “leczą trądzik”, “przyjmują pacjentów”, “prowadzą karty pacjenta” i.t.d. sugerując wykonywanie usług medycznych. Konsekwencje wprowadzania w błąd swoich klientów mogą być kosztowne. Warto więc zastanowić się nad komunikacją w swoim gabinecie.

A tymczasem:
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza następującą definicję słowa “pacjent”:

Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.
Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Pacjent to osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora.
Według innej definicji “pacjent” to:
* osoba otrzymująca opiekę medyczną
* klient lekarza, dentysty itd.
* niezależnie czy jest zdrowy czy chory.

Kim jest zatem Klient?
Klient to osoba nabywająca towar lub usługę. W związku z tym, że w polskim prawie nie ma definicji klienta, pojęcie to jest utożsamianie z definicją konsumenta. Gabinet kosmetyczny świadczy usługi czyli jest “usługodawcą” i generalnie działa na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. A skoro nie świadczy usług medycznych w rozumieniu prawa to w gabinecie kosmetycznym przyjmowany jest klient, a nie pacjent.

Źródła:
http://www.bpp.waw.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacjent
https://mfiles.pl/pl/index.php/Klient
https://mfiles.pl/pl/index.php/Konsument